Play europe (1)

Slovamed: Ako sme cez Google PPC zmenili stratu na rekordné zisky

Klient

Slovamed.sk

Slovamed prípadová štúdia

Východisková situácia

Spoločnosť Slovamed mala neuspokojivé výsledky PPC kampane cez Google ads.

Kampaň vytvorila  marketingová agentúra ktorá podľa slov majiteľky “ignorovala požiadavky a kampani sa pravdepodobne vôbec nevenovala”. Google kampaň tak generovala buď stratu alebo minimálny zisk. V realite to vyzeralo tak, že veľká časť reklamného balíka bola minutá na irelevantné produkty. Slovamed pritom vo svojom portfóliu predáva viac než 4000 produktov.

Príklad 1: Na cca 50 kliknutí pripadal 1 nákup. Niekoľko desiatok takýchto produktov tak generovalo stratu, ktorú neboli schopné zachrániť ani ziskové produkty 

Príklad 2. Veľká časť reklamného balíka bola minutá na produkty s hodnotou do 5 eur čo znamenalo veľa práce s odosielaním za minimálny zisk

Každé minuté euro v kampani generovalo 2.4 eura v objednávkach  (očakávanie pritom je vo všeobecnosti minimálne 8) 

Cieľ

Cieľom spolupráce so Slovamed tak bol jednoznačne ziskovo orientovaný:

  • Zvýšiť zisk na minuté euro aspoň na 8 násobok,
  • Odstrániť prácu, ktorá negeneruje zisk
  • Analyzovať potenciálne možnosti dodatočného zisku,

Výsledky

Úvodná analýza ukázala, že predchádzajúci reklamný partner nedodržiaval alebo ignoroval základné pravidlá pre fungovanie PPC kampane. Celá kampaň tak musela byť zadefinovaná cez správnu kategóriu a jediné čo sme boli schopní použiť bola databáza produktov v Google Merchant Center

Celková ziskovosť:

  • Po asi mesiaci od spustenia našej kampane, zisky spoločnosti Slovamed prekonali aj tie najpozitívnejšie očakávania. Každé minuté euro v Google kampani generovalo viac ako 25 EUR v objednávkach. Tento výsledok je nadštandardný a neodporúčam sa naň fixovať.  
  • Deaktiváciou produktov s hodnotou menšou ako 10 eur bola “nezisková práca” úplne odstránená

Výsledky a hodnotenie

S Play Europe sme zaznamenali raketový nárast ziskovosti firmy. Každé eur minuté v PPC kampani generovalo 25 eur v obratoch.

Júlia Tomašeková

b3dbd157-68d7-4d3a-bed5-399d8ffb3220

Naše daľšie zaujímavé práce

Dohodnite si konzultáciu