Play europe (1)

Tvorba webu Vegan Restaurant

Kli

ent

Carbi.sk

Naša

úloha

Carbi sa zameriava na zjednodušenie procesu predaja a kúpy motorových vozidiel. Snaží sa svojim zákazníkom poskytnúť komplexnú podporu, čím zabezpečuje rýchly, jednoduchý a bezpečný proces.

Spoluprácu s klientom Carbi sme zahájili v roku 2021, kedy sme sa začali venovať pravidelným SEO aktivitám, plánovaniu a tvorbe obsahu pre ich novú webovú stránku.

Ci

Cieľom našej spolupráce bolo dosiahnuť tieto výsledky:

 • Zvýšiť organickú návštevnosť,
 • zvýšiť viditeľnosť vo výsledkoch vyhľadávania z pohľadu počtu kľúčových slov, na ktoré sa stránka zobrazuje,
 • pravidelne tvoriť obsah, ktorý dokáže pritiahnuť nových potenciálnych zákazníkov,
 • zlepšiť technický stav webovej stránky,
 • rozšíriť odkazového portfólio a povedomie o značke,
 • zvýšiť dopyt po kontaktných formulároch a počet kliknutí na kontaktné údaje.

Výsl

edky

Po dvoch rokoch spolupráce sa nám podarilo dosiahnuť nasledovné výsledky:

Celková organická návštevnosť:

 • Po roku od spustenia webu sme dosiahli viac ako 2 300 organických návštev (mesiac september 2022). 
 • Po dvoch rokoch sme dosiahli 283 % nárast organickej návštevnosti, konkrétne vyše 8 700 návštev za mesiac (september 2023 vs. september 2022).

Organická návštevnosť blogovej sekcie:

 • Blogová sekcia dosiahla po dvoch rokoch viac ako 2 150 návštev z organických výsledkov vyhľadávania, čo predstavuje 660 % medziročný nárast (september 2023 vs. september 2022).

Konverzie:

 • Počet konverzií stúpol o 270 % v porovnaní s rokom 2022 (porovnávanie za mesiace september).

Brandové vyhľadávania:

 • Zaznamenali sme medziročné zvýšenie počtu preklikov z brandových kľúčových slov o 29 % (september 2023 vs. september 2022).

Dohodnite si konzultáciu